Unitate pentru schimbare

Monthly Archives: octombrie 2010

Autonomia universitară este garantată?

Autonomia universitară este garantată de art. 32 pct. 6 din Constituţie, care face o formulare generală şi generică, neprecizând sensul pe care îl dă, ducând în acest fel la eliberarea constrângerilor de calitate şi responsabilitate a acestor instituţii faţă de societate.
Explozia universităţilor private după 1990, majoritate dintre ele având motivaţii politice, a fost o sursă neântreruptă de scandaluri, care au scos în evidenţă corupţia existentă în sistem care a generat şi generează în continuare o calitate slabă a învăţământului, o totală lipsă de transparenţă şi inechitate prin acapararea funcţiilor din sistem pe criterii politice sau nepotism, de aici şi lipsa de valoare a diplomelor care nu sânt adecvate cu piaţa muncii.
Dezvoltarea învăţământului universitar într-o proporţie semnificativă privată, face să depindă de hotărârile oamenilor politici, în consecinţă este afectată de cei care au puterea politică şi normativă, aceştia au de asemenea şi puterea să redefinească interesele publice în raport de interesele proprii, acest fapt ducând la cenzură, anulând semnificaţia de autonomie universitară stipulată de art. 32 pct. 6 din Constituţie.