CAPITOLUL IX § LA RĂSCRUCEA GLORIEI

Biografie scrisă de Lucia Borş

Mare bucurie fu în toată ţara când se află de sosirea Principesei Domnitoare în Bucureşti. Parcă se şi risipise toate vrăjbile rele din preajma Domnitorului, căci toţi nădăjduiau în înrăurirea ei înţeleaptă şi binefăcătoare.
       Alexandru Cuza nu păru deloc surprins de hotărârea Elenei să vie incognito în ţară. Se arătă chiar binevoitor faţă de ea, şi fata Catincăi Rosetti câştigă poate mai mult în ochii săi prin acest gest energic, decât printr-o ambiţie obositoare.
       Numai Maria Obrenovici şi prietenii săi, rămaşi de o parte de bucuria generală, nu se puteau împăca cu noua lor stare, adusă de venirea Principesei în Palatul Domnesc. Bănuiau lupta ce avea so dea aceasta pentru a-şi recăpăta puterea asupra soţului, şi nu întârziară să caute noi mijloace pentru ca să asigure prieteniei lor aceliaşi privilegii ce le avusese până atunci.
       În afară de aceste frământări din sânul camarilei, viaţa din Palt luase un ritm mai vesel