CAPITOLUL VI § ÎN CULISELE ISTORIEI

Biografie scrisă de Lucia Borş

Domnia lui Grigore Ghica aduse libertatea cuvântului şi a scrisului, cu toate întâmpinările duşmănoase ale Ruşilor ; adună pe cei mai tineri împrejurul tronului şi rupse cu tradiţia treptelor boiereşti în administrarea ţărei ; încetă deasemeni cu surgiunurile şi persecuţiile împotriva tineretului naţionalist, numind pe cei mai inimoşi ca funcţionari prin toate colţurile Moldovei ; chemă în şcoli pe unii dintre cei mai învăţaţi ardeleni şi ridică aşezăminte de cultură şi binefacere. În cei şapte ani cât domni, isbuti să sape mai adânc în conştiinţa Moldovenilor, marile lor aspiraţii, sprijinindu-i şi pregătind pentru un viitor apropiat de ei, triumful ideei unirei.
       Sub domnia lui, Alexandru Cuza