CAPITOLUL X § JERTFA

Biografie scrisă de Lucia Borş

Atât la Bucureşti cât şi în întreaga ţară, proclamaţia Domnitorului, dată în urma loviturei de stat, prin care se hotăra împământarea sătenilor şi desrobirea braţelor de muncă, stârni acestora manifestări de adevărat delir. Iluminaţii, cântece, urale, hore, bătute, telegrame de felicitări, totul fu întrebuinţat pentru ca poporul să-şi poată arăta iubirea şi recunoştinţa faţă de Domnitor.
       Nici Principesa Domnitoare nu fu lăsată în pace la Ruginoasa, căci din toate colţurile ţării îi veniră felicitări şi urări, cu atât mai mult cu cât Domnitorul hotărîse ziua desfacerii buletinelor de vot, de ziua ei onomastică, Sfinţii Constantin şi Elena. Era o atenţie către Principesă şi un semn că soţul dorea s-o lege în amintirea poporului român de actul de emancipare.
       Elena Cuza nu plecă totuşi de la Ruginoasa la marile serbări ce se pregătise pentru desfacerea buletinelor de vot ; aflarea ei în palatul din Bucureşti începuse a fi un nou isvor de intrigi şi tulburări, care nu puteau opri, ci mai mult stimula ura împotriva Principelui.