Tabel de compoziție a produselor alimentare

Conținutul de protide, lipide, glucide, (În grame la 100 g de aliment consumabil)*) Extras din Buletinul Ministerului Sănătății nr. 2/1979.