Complexul carstic ZĂTON − BULBA

Comuna Ponoarele ¦ Complexul carstic ZĂTON − BULBA

Complexul carstic ZĂTON − BULBA În cadrul fenomenelor carstice din România, carstul mehedinţean este de o mare varietate şi de o bogăţie rar întâlnită. Un loc aparte îl ocupă complexul carstic de la Ponoarele cu o suprafaţă de peste 100ha, declarat “rezervaţie naturală de interes naţional”. De cercetarea acestui carst s-au ocupat specialişti de renume din ţară şi străinătate (Mrazec, Emm. De Martonne, I.Vintilescu, Cr.Lascu, M.Bleahu, Cr.Goran, G.Erdeli şi alţii).

Cea mai complexă prezentare a carstului din Ponoarele a realizat-o Cr.Goran. Într-o lucrare publicată sub egida Academiei, în limba franceză:

« Le complexe karstique Zăton − Bulba comprend un réseau souterain organisé en un systéme unique, pénétrable par quatre grottes: P.Zăton, P.Podului et P.Găinii − actuelles ou anicennes immergences − la quatri me, celle de Bulba, étant la résurgences du systéme»

(În traducere: “Complexul carstic Zăton − Bulba cuprinde o reţea subterană organizată într-un sistem unic, străpuns de patru grote: Peştera Zăton, Peştera Podului, Peştera Găinii − actuale sau vechi scufundări − a patra, aceea a Bulbei, fiind resurgenţa sistemului”).

Toate părerile specialiştilor converg spre ideea că Ponoarele reprezintă, prin complexitatea fenomenelor carstice, o adevărată perlă a carstului românesc.