Comuna Runcu Agroturism rural

Comuna Runcu ¦ Agroturism rural

Între Tg Jiu şi Baia de Aramă câteva obiective turistice ne cheamă spre munţii Vâlcan, al căror carst bogat şi interesant este încă prea puţin cunoscut. Munţii Vâlcan intră în hora lanţului de coarne ce formează Munţii Mehedinţi şi Culmea Cernei. De deasupra Câmpuşelului, începe Culmea Osiei al cărei acoperiş de calcare aminteşte de Vânturariţa sau Piatra Craiului. Urmează spre est culmi calcaroase în care sunt sculptate peşterile Alunii Negri şi Rostoveanu, nu departe de Câmpu lui Neag. O fâşie îngustă de calcare cristaline găzduieşte în cursul mijlociu al Văii de Peşti, la 5 km mai sus de motel, în ciudata Peşteră cu gheaţă. Pe partea cealaltă a Munţilor Vâlcan se află carstul de la Tismana cu mica peşteră de la mănăstirea Tismana unde a fost ascuns în al doilea război mondial tezaurul României. Spre est platoul Topeşti-Vâlcele ascunde mai multe peşteri între care cea de la Gura Plaiului este cea mai frumoasă, în sfârşit, nu departe se află Cheile Runcului cu peşterile lor, un ansamblu de fenomene carstice demn de a fi inclus în orice itinerar turistic prin nordul Olteniei, alături de Poarta Sărutului şi Podul de la Ponoarele. Şoseaua asfaltată ce se ramifică spre comuna Runcu din şoseaua principală Tg. Jiu-Baia de Aramă ne conduce în sus pe firul râului Sohodol până la intrarea în chei.

Cheile Runcului se desfăşoară pe 12 km lungime, între comuna Runcu şi Poiana Contului. Pereţii abrupţi, tăiaţi în calcare, sunt de două ori întrerupţi de poieni odihnitoare, dezvoltate pe şisturi cristaline. Această alternanţă geologică este cauza variaţiei morfologice. Apa joacă "de-a v-aţi ascunselea" cu muntele: la Contu o parte din apele Sohodolului se pierd în ponorul Fuşteica şi alte patru ponoare. Câţiva kilometri mai jos apele întâlnesc primul prag de şisturi cristaline şi ies la suprafaţă prin izbucurile de la Pătrunsa şi Picuiel. Apoi alte pierderi în calcare alimentează apele ce ies din peştera Izbucul Muşchiat. După ce străbate o largă fâşie de şisturi, Sohodolul trece prin tunelul natural al Nărilor: o peşteră formată din două galerii de 70 m lungime fiecare, cu secţiuni circulare şi triunghiulare de o perfectă armonie. O parte din ape se pierd din nou în peştera Gârla Vacii şi după un traseu subteran de peste un km reapar în josul cheilor, în Izbucul Vâlceaua şi Jaleş.