Pădurea de Liliac

Comuna Ponoarele ¦ Pădurea de Liliac
PĂDUREA DE LILIAC <Înapoi
Pădurea de Liliac

În Legea privind ariile protejate, publicată în LEGE nr. 5 din 6 martie 2000, la poziţia 2.600 este menţionată, Pădurea de liliac Ponoarele, cu o suprafaţă de 20ha. Aceasta reprezintă o rezervaţie botanică şi are caracterul de unicat atât prin speciile floristice cât şi prin fauna specifică.

Pentru a ajunge la pădure pe jos se poate pleca din centrul comunei pe Valea Morilor, urmând firul apei şi urcând apoi pe Dosul Mare până în Valea Prislopului, pe o potecă marcată turistic. În acest traseu poate fi admirată moara Crăcucenilor şi bisericuţa de sub Stei. Drumul se poate face şi cu autoturismul, plecând tot din centrul comunei, pe lângă Căminul cultural, traversând cătunul Tihoi şi mergând apoi în direcţia Delureni.

Influenţa climei submediteraneene a favorizat aici dezvoltarea unei flore specifice: liliacul, frăsinica, vişinul turcesc, mojdreanul, păducelul, cărpiniţa şi mult admirata lalea neagră. Şi fauna prezintă câteva specii rare, ocrotite de lege: vipera cu corn, scorpionul şi broasca ţestoasă.

Pădurea poate fi admirată în deplinătatea frumuseţii sale, mai ales la începutul lunii mai, când devine un adevărat covor de flori de liliac şi frăsinică, cu un parfum îmbietor.

Aici are loc sărbătoarea liliacului, o manifestare folclorică de interes naţional, la care, în amfiteatrul natural al văii Prislopului, se întrec formaţii şi solişti de renume. Această manifestare atrage un mare număr de turişti din întreaga ţară.